پروفایل ابوالفضل باقری

ابوالفضل باقری مداح
21 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سلام – در ماه یک بار در مناطق محروم خواهم کرد. 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید