پروفایل امیرحسین عظیمی

امیرحسین عظیمی آرایشگر مردانه.راننده ماشین و موتورسیکلت
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

یک روز درهفته روزی ۲ ساعت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید