پروفایل داود مقدم

داود مقدم کارشناس بازرگانی
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

آماده همکاری در کارهای گروهی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید