پروفایل زهرا حقیقی ناصری

زهرا حقیقی ناصری آموزگار ابتدایی
11 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

با سلام – ماهانه سه ساعت می توانم در زمینه آموزش ابتدایی در خدمت عزیزان نیازمند باشم. 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید